Списък на файловете в пакета kmail в sid, архитектура amd64

/etc/xdg/kmail.categories
/etc/xdg/kmail.renamecategories
/etc/xdg/ktnefapps.categories
/etc/xdg/ktnefapps.renamecategories
/usr/bin/akonadi_archivemail_agent
/usr/bin/akonadi_followupreminder_agent
/usr/bin/akonadi_mailfilter_agent
/usr/bin/akonadi_sendlater_agent
/usr/bin/kmail
/usr/bin/ktnef
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkmailprivate.so.5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkmailprivate.so.5.9.3
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kcm_kmail.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kcm_kmailsummary.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kcm_kontactsummary.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kmailpart.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kontact_kmailplugin.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kontact_summaryplugin.so
/usr/share/akonadi/agents/archivemailagent.desktop
/usr/share/akonadi/agents/followupreminder.desktop
/usr/share/akonadi/agents/mailfilteragent.desktop
/usr/share/akonadi/agents/sendlateragent.desktop
/usr/share/applications/kmail_view.desktop
/usr/share/applications/org.kde.kmail2.desktop
/usr/share/applications/org.kde.ktnef.desktop
/usr/share/config.kcfg/archivemailagentsettings.kcfg
/usr/share/config.kcfg/kmail.kcfg
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.kde.kmail.kmail.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.kde.kmail.kmailpart.xml
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_archivemail_agent/add-archive-mail.png
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_archivemail_agent/configure-archive-mail-agent.png
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_sendlater_agent/sendlateragent-configure.png
/usr/share/doc/HTML/ca/akonadi_sendlater_agent/sendlateragent-dialog.png
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_archivemail_agent/add-archive-mail.png
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_archivemail_agent/configure-archive-mail-agent.png
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_sendlater_agent/sendlateragent-configure.png
/usr/share/doc/HTML/en/akonadi_sendlater_agent/sendlateragent-dialog.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/accountwizard.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/aggregationtheme.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/configure.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/folder-example.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/folder-properties.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/folderarchiveagent.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitiesadvanced.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identity.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitycryptography.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitygeneral.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitypicture.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitysignature.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/identitytemplate.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/kmailwelcome.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/layout.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-mark-important.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-mark-read.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-mark-task.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-mark-unread.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-thread-ignored.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/mail-thread-watch.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/message.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/messagelisttheme.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/smile.png
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/ktnef/mainwindow.png
/usr/share/doc/HTML/en/ktnef/winmail_dat.png
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/et/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/it/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/it/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/it/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/configure.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/faq.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/getting-started.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/intro.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/menus.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kmail2/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/ktnef/mainwindow.png
/usr/share/doc/kmail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kmail/copyright
/usr/share/icons/breeze-dark/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/breeze-dark/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/hicolor/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/hicolor/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/hicolor/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/hicolor/16x16/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/hicolor/22x22/actions/ktnef_extract_all_to.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/actions/ktnef_extract_to.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/hicolor/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/hicolor/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/hicolor/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/hicolor/22x22/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/ktnef.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kmail.png
/usr/share/icons/hicolor/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-0.svg
/usr/share/icons/hicolor/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-1.svg
/usr/share/icons/hicolor/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-2.svg
/usr/share/icons/hicolor/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-3.svg
/usr/share/icons/hicolor/8x8/emblems/gpg-key-trust-level-4.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/kmail.svgz
/usr/share/kconf_update/kmail-15.08-kickoff.sh
/usr/share/kconf_update/kmail.upd
/usr/share/kconf_update/kmail2.sh
/usr/share/kconf_update/kmail2.upd
/usr/share/kmail2/pics/pgp-keys.png
/usr/share/knotifications5/akonadi_archivemail_agent.notifyrc
/usr/share/knotifications5/akonadi_followupreminder_agent.notifyrc
/usr/share/knotifications5/akonadi_mailfilter_agent.notifyrc
/usr/share/knotifications5/akonadi_sendlater_agent.notifyrc
/usr/share/knotifications5/kmail2.notifyrc
/usr/share/kontact/ksettingsdialog/kmail.setdlg
/usr/share/kontact/ksettingsdialog/summary.setdlg
/usr/share/kservices5/ServiceMenus/kmail_addattachmentservicemenu.desktop
/usr/share/kservices5/kcmkmailsummary.desktop
/usr/share/kservices5/kcmkontactsummary.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_accounts.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_appearance.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_composer.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_misc.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_plugins.desktop
/usr/share/kservices5/kmail_config_security.desktop
/usr/share/kservices5/kontact/kmailplugin.desktop
/usr/share/kservices5/kontact/summaryplugin.desktop
/usr/share/kservicetypes5/dbusmail.desktop
/usr/share/kxmlgui5/kontactsummary/kontactsummary_part.rc
/usr/share/lintian/overrides/kmail
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/metainfo/org.kde.kmail2.appdata.xml