alla flaggor
buster  ] [  sid  ]
[ Källkod: lighttpd  ]

Paket: lighttpd-modules-ldap (1.4.52-3)

Länkar för lighttpd-modules-ldap

Screenshot

Debianresurser:

Hämta källkodspaketet lighttpd:

Ansvarig:

Externa resurser:

Liknande paket:

LDAP-based modules for lighttpd

This package contains the following modules:

 * mod_authn_ldap: With this module, it is possible to perform
   authentication against an LDAP server.
 * mod_vhostdb_ldap: Database backend module for using LDAP as
   a source for virtual host configuration using mod_vhostdb.

Do not depend on this package. Depend on the provided lighttpd-mod-* packages instead.

Andra paket besläktade med lighttpd-modules-ldap

  • beror
  • rekommenderar
  • föreslår
  • enhances

Hämta lighttpd-modules-ldap

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
alpha (inofficiell anpassning) 10,3 kbyte46,0 kbyte [filförteckning]
amd64 10,0 kbyte44,0 kbyte [filförteckning]
arm64 9,7 kbyte41,0 kbyte [filförteckning]
armel 8,6 kbyte36,0 kbyte [filförteckning]
armhf 8,8 kbyte32,0 kbyte [filförteckning]
hppa (inofficiell anpassning) 11,0 kbyte42,0 kbyte [filförteckning]
hurd-i386 10,8 kbyte40,0 kbyte [filförteckning]
i386 10,7 kbyte44,0 kbyte [filförteckning]
m68k (inofficiell anpassning) 9,2 kbyte44,0 kbyte [filförteckning]
mips 9,3 kbyte37,0 kbyte [filförteckning]
mips64el 9,6 kbyte43,0 kbyte [filförteckning]
mipsel 9,4 kbyte37,0 kbyte [filförteckning]
powerpcspe (inofficiell anpassning) 9,3 kbyte140,0 kbyte [filförteckning]
ppc64 (inofficiell anpassning) 11,5 kbyte141,0 kbyte [filförteckning]
ppc64el 11,3 kbyte141,0 kbyte [filförteckning]
riscv64 (inofficiell anpassning) 8,8 kbyte38,0 kbyte [filförteckning]
s390x 9,4 kbyte41,0 kbyte [filförteckning]
sh4 (inofficiell anpassning) 10,6 kbyte36,0 kbyte [filförteckning]
sparc64 (inofficiell anpassning) 8,7 kbyte48,0 kbyte [filförteckning]
x32 (inofficiell anpassning) 10,1 kbyte44,0 kbyte [filförteckning]