alle opties
buster  ] [  sid  ]
[ Bron: lighttpd  ]

Pakket: lighttpd-modules-ldap (1.4.53-3 en anderen)

Verwijzigingen voor lighttpd-modules-ldap

Screenshot

Debian bronnen:

Het bronpakket lighttpd downloaden:

Beheerder:

Externe bronnen:

Vergelijkbare pakketten:

LDAP-based modules for lighttpd

This package contains the following modules:

 * mod_authn_ldap: With this module, it is possible to perform
   authentication against an LDAP server.
 * mod_vhostdb_ldap: Database backend module for using LDAP as
   a source for virtual host configuration using mod_vhostdb.

Do not depend on this package. Depend on the provided lighttpd-mod-* packages instead.

Andere aan lighttpd-modules-ldap gerelateerde pakketten

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

lighttpd-modules-ldap downloaden

Pakket downloaden voor alle beschikbare platforms
Platform Versie Pakketgrootte Geïnstalleerde grootte Bestanden
alpha (unofficial port) 1.4.53-3 10,3 kB46,0 kB [overzicht]
amd64 1.4.53-3 10,0 kB44,0 kB [overzicht]
arm64 1.4.53-3 9,7 kB41,0 kB [overzicht]
armel 1.4.53-3 8,6 kB36,0 kB [overzicht]
armhf 1.4.53-3 8,8 kB32,0 kB [overzicht]
hppa (unofficial port) 1.4.53-3 11,0 kB42,0 kB [overzicht]
hurd-i386 1.4.53-3 10,8 kB40,0 kB [overzicht]
i386 1.4.53-3 10,7 kB44,0 kB [overzicht]
m68k (unofficial port) 1.4.53-3 9,2 kB44,0 kB [overzicht]
mips 1.4.53-3 9,3 kB37,0 kB [overzicht]
mips64el 1.4.53-3 9,6 kB43,0 kB [overzicht]
mipsel 1.4.53-3 9,4 kB37,0 kB [overzicht]
powerpcspe (unofficial port) 1.4.53-3 9,4 kB140,0 kB [overzicht]
ppc64 (unofficial port) 1.4.53-3 11,5 kB141,0 kB [overzicht]
ppc64el 1.4.53-3 11,3 kB141,0 kB [overzicht]
riscv64 (unofficial port) 1.4.53-3 8,8 kB38,0 kB [overzicht]
s390x 1.4.53-3 9,4 kB41,0 kB [overzicht]
sh4 (unofficial port) 1.4.53-3 10,6 kB36,0 kB [overzicht]
sparc64 (unofficial port) 1.4.52-3 8,7 kB48,0 kB [overzicht]
x32 (unofficial port) 1.4.53-1 10,1 kB44,0 kB [overzicht]