všetky možnosti
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Zdroj: texlive-extra  ]

Balík: texlive-extra-utils (2018.20180725-1)

Odkazy pre texlive-extra-utils

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík texlive-extra:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

TeX Live: pomocné programy TeXu

Rozličné užitočné, ale nie nevyhnutné podporné programy. Obsahuje programy a makrá na prácu so súbormi DVI, literate programming, patgen a editor TeX Works.

Tento balík obsahuje nasledovné balíky CTAN:

a2ping - pokročilý konvertor PS, PDF, EPS

adhocfilelist - záznamy „\listfiles“ z príkazového riadka

arara - automatizácia kompilácie LaTeXu

bibtex8 - plne 8-bitová adaptácia BibTeX 0.99.

bibtexu - variant BibTeXu s podporou Unicode (UTF-8)

bundledoc - zoskupenie všetkých súborov potrebných na zostavenie dokumentu

 v LaTeXu

checklistings - odovzdanie doslovného obsahu cez kompilátor a

 znovuzapracovanie výsledného výstupu

ctan-o-mat - nahranie alebo overenie balíka pre CTAN

ctan_chk - overovanie a opravovanie podľa smerníc CTAN ohľadne nahrávania

 projektov

ctanify - príprava balíka na nahranie do CTAN

ctanupload - podpora pre používateľov nahrávajúcich do CTAN

ctie - verzia tie v jazyku C (zlučovanie súborov zmien web)

cweb - webový systém v jazyku C.

de-macro - rozbaľovanie privátnych makier v dokumente

detex - odstránenie TeXu zo zdrojového súboru

dtl - nástroje disasemblera a asemblera súborov DVI

dtxgen - vytvára šablónu samorozbaľovacieho súboru .dtx

dvi2tty - tvorba ASCII z DVI.

dviasm - nástroj na úpravu súborov DVI

dvicopy - kopírovanie súborov DVI splošťujúcich VF

dviinfox - skript jazyka Perl na vypisovanie metainformácií DVI

dviljk - výstup z DVI na Laserjet

dvipos - podpora DVI pos: specials, ktoré používa výstup ConTeXt DVI

dvisvgm - konverzia súborov DVI do formátu SVG (Scalable Vector Graphics).

findhyph - nájdenie slov so spojovníkom v dokumente

hook-pre-commit-pkg - prípojný bod pred git commit pre vývojárov balíkov

 LaTeXu

hyphenex - tvorba súboru výnimiek rozdelenia slov

installfont - skript bash na inštaláciu rodiny písiem LaTeXu

ketcindy - makrá na tvorbu grafiky a zásuvný modul Cinderella

latex-git-log - sadzanie informácií z git log

latex-papersize - výpočet nastavení LaTeXu pre ľubovoľné písmo a formát papiera

latex2man - preklad manuálových stránok LaTeXu do formátu unixových manuálových stránok

latex2nemeth - konverzia zdrojového LaTeXu na Braillovo písmo s matematikou v Nemeth

latexfileversion - vypíše verziu a dátum súboru triedy alebo štýlu LaTeXu

latexpand - rozbaľovanie \input a \include v dokumente LaTeXu

latexindent - odsadenie dokumentu LaTeXu, zvýraznenie štruktúry programu

ltxfileinfo - vypíše informácie o verzii súboru triedy alebo štýlu LaTeXu

ltximg - extrahuje prostredia LaTeXu do samostatných obrazových súborov

listings-ext - automatický vstup zdroja

make4ht - zostavovací systém pre tex4ht

match_parens - jednoduchá detekcia nespárovaných zátvoriek

mflua - konfiguračné a základné súbory pre MFLua

mkjobtexmf - vytvorí strom texmf zadanej úlohy

patgen - tvorí vzory rozdeľovania slov

pdfbook2 - tvoba bookletov zo súborov PDF

pdfcrop - orezáva grafiku PDF

pdfjam - skripty shellu s rozhraním k pdfpages

pdflatexpicscale - podporný softvér na zníženie rozlíšenia grafiky

 na vkladanie prostredníctvom pdfLaTeXu

pdftools - nástroje súvisiace s PDF vrátane konverzie PostScriptu do PDF

pdfxup - tvorba n stránok na jednej stránke PDF s minimálnymi okrajmi

pfarrei - podpora LaTeXu diel pastorov a kňazov

pkfix - náhrada písiem pk v PostScripte za písma Type 1

pkfix-helper - sprístupnenie súborov PostScriptu pre pkfix

pythontex - spustenie Pythonu z dokumentu a sadzanie jeho výstupu

seetexk - nástroje na manipuláciu so súbormi DVI

srcredact - nástroj na redigovanie zdrojov

sty2dtx - vytvorenie súboru .dtx zo súboru .sty

synctex - funkcia na úrovni jadra synchronizujúca výstup a zdroj

tex4ebook - konvertor z LaTeXu do formátov e-kníh

texcount - spočítanie slov v dokumente LaTeXu

texdef - zobrazenie definícií príkazov TeXu

texdiff - porovnanie dokumentov a vytvorenie označkovaného zlúčenia

texdirflatten - zhromaždenie súborov súvisiacich s úlohou LaTeXu do

 jedného adresára.

texfot - odfiltrovanie balastu z výstupu TeXu

texliveonfly - dynamické stiahnutie chýbajúcich balíkov TeX live

texloganalyser - analýza súborov záznamov TeX

texosquery - multiplatformná aplikácia v Jave na zisťovanie informácií OS

texware - pomocné programy na použitie spolu s TeXom

tie - umožnenie viacerých súborov zmien web

tpic2pdftex - používanie príkazov tpic v PDFTeXu

typeoutfileinfo - zobrazenie informácií o triede/balíku/súbore

web - pôvodný systém na kultivované programovanie (literate programming)

Značky: Software Development: Literate Programming, User Interface: Príkazový riadok, Role: Program, Scope: scope::utility, use::typesetting, Supports Format: TeX DVI, works-with-format::tex, works-with::font, Works with: Text

Ostatné balíky súvisiace s balíkom texlive-extra-utils

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť texlive-extra-utils

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
all 31,805.2 kB42,156.0 kB [zoznam súborov]