Balíky softvéru v „sid“, Subsekcia tex

abntex (0.9~beta2-6)
trieda LaTeXu na písanie dokumentov v štandarde ABNT
advi (1.10.2-6)
active DVI previewer and presenter
advi-examples (1.10.2-6)
example presentations for Active-DVI (advi)
alqalam (0.2-8)
Qur'an typesetting macros for TeX/LaTeX
aspic (1.05-4+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.05-4+b1 [ppc64], 1.05-4 [alpha, hppa, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Line art generator
asymptote (2.66-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.66-1 [m68k], 2.62-1 [alpha])
skriptovací jazyk vektorovej grafiky, ktorého vznik inšpiroval MetaPost
asymptote-x11 (2.66-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.66-1 [m68k], 2.62-1 [alpha])
script-based vector graphics language inspired by MetaPost
auctex (11.91-2)
integrované prostredie na upravovanie dokumentov pre TeX atď.
bibclean (2.11.4.1-4+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.11.4.1-4+b1 [ppc64], 2.11.4.1-4 [alpha, hppa, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
pretty-printer for BibTeX databases
bibcursed (2.0.0-6.1+b1)
Interactive program to edit BibTeX bibliographies
bibtex2html (1.99-3+b1)
filters BibTeX files and translates them to HTML
bibtexconv (0.8.20-1+b5 [ppc64], 0.8.20-1+b4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8.20-1+b3 [mips64el], 0.8.20-1+b1 [riscv64])
BibTeX Converter
bibtool (2.68+ds-1)
tool to manipulate BibTeX files
blahtexml (0.9-1.1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.9-1.1+b1 [alpha, hppa, m68k, sh4, sparc64, x32], 0.9-1.1 [riscv64])
Converts TeX equations into MathML
catdvi (0.14-12.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.14-12.1 [alpha, hppa, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
preklad DVI na čistý text
chaksem (1.7b-10)
LaTeX class for presentations
chemeq (2.19-1+b1 [amd64], 2.19-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
syntaktický analyzátor chemických vzťahov a rovníc
chktex (1.7.6-3)
hľadá typografické chyby v LaTeXu
cjk-latex (4.8.4+git20170127-2)
installs all LaTeX CJK packages
cjk-latex
virtuálny balík poskytovaný balíkom latex-cjk-common
context (2020.03.10.20200331-1)
mocný formát TeXu
context-modules (20200331-1)
additional ConTeXt modules
context-nonfree (2007.03.22-2) [non-free]
Non-free items from the ConTeXt distribution
csv2latex (0.22-1)
konvertor súborov CSV do LaTeXu z príkazového riadka
dvi2dvi (2.0alpha-10)
dolaďovanie súborov DVI
dvi2ps (5.1j-1.3)
ovládač TeX DVI pre NTT JTeX, MulTeX a ASCII pTeX
dvi2ps-fontdesc-morisawa5 (0.5)
fontdesc files of dvi2ps for Morisawa Basic-5 type faces
dvidvi (1.0-8.2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.0-8.2 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
práca so súbormi .dvi
dvisvgm (2.9.1-1)
DVI to SVG converter
epix (1.2.19-1)
Create mathematically accurate line figures, plots and movies
equalx (0.7.1-4.1+b2 [alpha, amd64, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.1-4.1+b1 [armel, armhf])
graphical editor for LaTeX equations
extractpdfmark (1.1.0-1)
Extract page mode and named destinations as PDFmark from PDF
feynmf (1.08-11)
sada makier LaTeXu na tvorbu Feynmannovych diagramov
fig2ps (1.5-7)
Converts xfig files into ps, eps or pdf files using LaTeX for processing text
foiltex (2.1.4b-4) [non-free]
collection of LaTeX files for making foils and slides
fragmaster (1.7-8)
používanie konštrukcií psfrag s pdflatex
glosstex (0.4.dfsg.1-4+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.4.dfsg.1-4 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
príprava slovníkov a zoznamov skratiek
gummi (0.8.1-1)
simple LaTeX editor with live preview
hevea (2.34-2)
translates from LaTeX to HTML, info, or text
hyphen-show (20000425-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 20000425-3 [alpha, hppa, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
zobrazenie rozdeľovníkov v súboroch DVI
jabref (3.8.2+ds-14)
grafické rozhranie na správu databáz BibTeX a BibLaTeX
jbibtex-base (1:2.5-3)
make a bibliography for ASCII p(La)TeX / NTT j(La)TeX
jlatex209-base (2.1-1.1)
basic NTT JLaTeX 2.09 macro files
jtex-base (2.1-1.1)
basic NTT JTeX library files
kile (4:2.9.93-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 4:2.9.92-1 [sparc64])
integrované prostredie LaTeXu v KDE
klatexformula (4.0.0-4+b1)
GUI to easily get an image from a LaTeX formula or equation
lacheck (1.26-17)
jednoduchá kontrola syntaxe LaTeXu
latex-cjk-all (4.8.4+git20170127-2)
nainštaluje všetky CJK balíky LaTeXu
latex-cjk-chinese (4.8.4+git20170127-2+b1 [amd64], 4.8.4+git20170127-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
modul LaTeX CJK - čínština
latex-cjk-chinese-arphic-bsmi00lp (1.23)
AR PL Mingti2L Big5 fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gbsn00lp (1.23)
AR PL SungtiL GB fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gkai00mp (1.23)
AR PL KaitiM GB fonts for CJK
latex-cjk-common (4.8.4+git20170127-2+b1 [amd64], 4.8.4+git20170127-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
balík makier LaTeXu pre CJK (čínštinu, japončinu a kórejčinu)
latex-cjk-japanese (4.8.4+git20170127-2+b1 [amd64], 4.8.4+git20170127-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
LaTeX CJK - japončina
latex-cjk-korean (4.8.4+git20170127-2)
modul kórejčiny pre LaTeX CJK
latex-cjk-thai (4.8.4+git20170127-2)
modul thajčiny pre LaTeX CJK
latex-coffee-stains (7-1)
Add a coffee stain to your LaTeX documents
latex-make (2.4.1-1)
easy compiling of complex (and simple) LaTeX documents
latex-mk (2.1-2)
tool for managing LaTeX projects
latex209-base (25.mar.1992-20)
macro files of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-bin (25.mar.1992-20)
latex209 command for LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-src (25.mar.1992-20)
source files of macros of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex2html (2020.2-debian1-1)
prekladač LaTeX do HTML
latex2rtf (2.3.18a-3)
Converts documents from LaTeX to RTF format
latexdiff (1.3.1-1)
nástroj na označenie významných rozdielov medzi súbormi LaTeXu
latexila (3.22.0-1+b2 [amd64], 3.22.0-1+b1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
LaTeX editor designed for the GNOME desktop
latexila-data (3.22.0-1)
LaTeXila editor -- arch-independent files
latexmk (1:4.69a-0.1)
skript Perlu na spúšťanie LaTeXu správny počet krát
latexml (0.8.4-1)
LaTeX to XML Converter
lgrind (3.67-4) [non-free]
A pretty printer for various programming languages
libreoffice-texmaths (0.43-2)
TexMaths is a LaTeX equation editor for LibreOffice
lilypond (2.20.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.19.81+really-2.18.2-14 [alpha])
program na sadzanie notového zápisu
lilypond-data (2.20.0-1)
LilyPond music typesetter (data files)
lintex (1.14-2+b1 [amd64], 1.14-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
automatic cleanup of old TeX-related files
maple-latex (0.0.1-7) [non-free]
LaTeX packages, environments and macros distributed by Maple
mftrace (1.2.20+git20191022.3b4bc2e-2)
Converts Metafont fonts into Type1 fonts
mlpost (0.8.2-4+b1 [i386], 0.8.2-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
OCaml interface to Metapost (command-line tool)
multex-base (1.0-1.2)
basic MulTeX library files
nbibtex (0.9.18-13)
Powerful, flexible replacement for bibtex
ocaml-melt (1.4.0-2+b4 [alpha, armel, armhf, hppa, m68k, ppc64, sh4, sparc64, x32], 1.4.0-2+b3 [amd64, arm64, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.4.0-2+b2 [riscv64])
LaTeX with OCaml (tools)
pfb2t1c2pfb (0.3-11+b1 [amd64], 0.3-11 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
konvertuje PFB do lepšie komprimovateľného formátu a späť
plastex (2.1-2)
LaTeX document processing framework in Python
pmw (1:4.30-1+b1 [amd64], 1:4.30-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Philip's Music Writer
prerex (6.8.0-1)
editor grafov závislostí predmetov pre LaTeX/TikZ
preview-latex-style (11.91-2)
extrahovanie z dokumentov LaTeXu vo forme grafiky
prosper (2018.20190227-2)
TeX Live: transitional dummy package
ptex-base (1:2.5-3)
basic ASCII pTeX library files
ptex-jtex (1.7+1-15) [non-free]
ASCII jTeX with pTeX
purifyeps (1.1-2)
vytvára súbory EPS použiteľné v TeXu a pdfTeXu
pybtex (0.22.2-1)
BibTeX-compatible bibliography processor
rubber (1.5.1-2)
automatizovaný systém na zostavovanie dokumentov LaTeXu
sagetex (3.4+ds-2)
Embed Sage code and plots into LaTeX
scalable-cyrfonts-tex (4.17)
Scalable Cyrillic fonts for TeX
search-ccsb (0.5-5)
BibTeX search tool
search-citeseer (0.3-3)
BibTeX search tool
sgf2dg (4.252-1)
Converts Smart Go Format (SGF) files to Go diagrams
src2tex (2.12h-9+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.12h-9 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
converter from source program files to TeX format files
stex (1.2.1+git20171204.g5e4f0ca-4)
typeset Scheme code with LaTeX
tetex-brev (4.22.github.20140417-3)
Norwegian A4 letter style for LaTeX
tex-common (6.15)
spoločná infraštruktúra na zostavovanie a inštalovanie TeXu
texlive (2020.20200804-1)
TeX Live: slušný výber balíkov TeX Live
texlive-base (2020.20200804-1)
TeX Live: Essential programs and files
texlive-bibtex-extra (2020.20200804-1)
TeX Live: BibTeX additional styles
texlive-binaries (2020.20200327.54578-4+b1)
binárne súbory pre TeX Live
texlive-extra-utils (2020.20200804-1)
TeX Live: TeX auxiliary programs
texlive-font-utils (2020.20200804-1)
TeX Live: Graphics and font utilities
texlive-fonts-extra-links (2020.20200804-1)
TeX Live: Setup of fonts for TeX Live and search via kpathsea
texlive-formats-extra (2020.20200804-1)
TeX Live: Additional formats
texlive-full (2020.20200804-1)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých komponentov TeX Live
texlive-games (2020.20200804-1)
TeX Live: Games typesetting
texlive-generic-extra (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-generic-recommended (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-htmlxml (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-humanities (2020.20200804-1)
TeX Live: Humanities packages
texlive-lang-all (2020.20200804-1)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých balíkov jazykov TeX Live
texlive-lang-arabic (2020.20200804-1)
TeX Live: Arabic
texlive-lang-chinese (2020.20200804-1)
TeX Live: Chinese
texlive-lang-cjk (2020.20200804-1)
TeX Live: Chinese/Japanese/Korean (base)
texlive-lang-cyrillic (2020.20200804-1)
TeX Live: Cyrillic
texlive-lang-czechslovak (2020.20200804-1)
TeX Live: Czech/Slovak
texlive-lang-english (2020.20200804-1)
TeX Live: US and UK English
texlive-lang-european (2020.20200804-1)
TeX Live: Other European languages
texlive-lang-french (2020.20200804-1)
TeX Live: French
texlive-lang-german (2020.20200804-1)
TeX Live: German
texlive-lang-greek (2020.20200804-1)
TeX Live: Greek
texlive-lang-italian (2020.20200804-1)
TeX Live: Italian
texlive-lang-japanese (2020.20200804-1)
TeX Live: Japanese
texlive-lang-korean (2020.20200804-1)
TeX Live: Korean
texlive-lang-other (2020.20200804-1)
TeX Live: Other languages
texlive-lang-polish (2020.20200804-1)
TeX Live: poľština
texlive-lang-portuguese (2020.20200804-1)
TeX Live: Portuguese
texlive-lang-spanish (2020.20200804-1)
TeX Live: Spanish
texlive-latex-base (2020.20200804-1)
TeX Live: LaTeX fundamental packages
texlive-latex-extra (2020.20200804-1)
TeX Live: LaTeX additional packages
texlive-latex-recommended (2020.20200804-1)
TeX Live: LaTeX recommended packages
texlive-luatex (2020.20200804-1)
TeX Live: LuaTeX packages
texlive-metapost (2020.20200804-1)
TeX Live: MetaPost and Metafont packages
texlive-music (2020.20200804-1)
TeX Live: Music packages
texlive-pictures (2020.20200804-1)
TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
texlive-plain-generic (2020.20200804-1)
TeX Live: Plain (La)TeX packages
texlive-pstricks (2020.20200804-1)
TeX Live: PSTricks
texlive-publishers (2020.20200804-1)
TeX Live: Publisher styles, theses, etc.
texlive-science (2020.20200804-1)
TeX Live: Mathematics, natural sciences, computer science packages
texlive-xetex (2020.20200804-1)
TeX Live: XeTeX and packages
texmaker (5.0.3-1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 5.0.3-1+b1 [hppa, m68k, ppc64], 5.0.2-2 [sparc64])
multiplatformný editor LaTeXu
texmaker-data (5.0.3-1)
Texmaker LaTeX editor -- arch-independent files
tikzit (2.1.5-1)
visual PGF/TikZ graph editor
tipa (2:1.3-20)
systém na spracovanie fonetických symbolov v LaTeXu
tk-brief (5.10-0.1)
grafické rozhranie na jednoduché písanie listov pomocou LaTeXu
tralics (2.14.4-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 2.14.4-2+b1 [alpha, hppa, m68k, sh4], 2.14.4-2 [riscv64])
LaTeX to XML translator
tth (4.12+ds-2)
TeX/LaTeX to HTML converter
tth-common (4.12+ds-2)
auxiliary software material for TtH and TtM
ttm (4.12+ds-2)
TeX/LaTeX to MathML converter
untex (1:1.2-7)
odstránenie príkazov LaTeXu zo vstupu
vprerex (1:6.5.1-1+b2 [amd64], 1:6.5.1-1+b1 [alpha, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:6.5.1-1 [armel, armhf])
rozhranie Qt k prerex, editoru grafov závislostí predmetov
whizzytex (1.3.6-2)
WYSIWYG emacs environment for LaTeX
xdvik-ja (22.87.05+j1.42-2)
Japanized DVI Previewer for the X Window System
yatex (1.81-2)
Yet Another TeX mode for Emacs