wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libio-socket-ip-perl  ]

Pakiet: libio-socket-ip-perl (0.41-1)

Odnośniki dla libio-socket-ip-perl

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libio-socket-ip-perl:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Moduł do korzystania z gniazd IPv4 i IPv6 w sposób niezależny od protokołu

IO::Socket::IP zapewnia sposób na używanie gniazd IPv4 i IPv6 niezależnie od protokołu. Umożliwia tworzenie nowych połączeń, poprzez wskazanie nazwy hosta i usługi lub numeru portu. Pozwala także na akceptowanie połączeń, które przychodzą na lokalne gniazda, lokalne porty lub usługi.

Wykorzystuje funkcję getaddrinfo z Socket::Getaddrinfo do konwersji par nazwa_hosta/usługi w zestawy dostępnych adresów, z którymi można się podłączyć. Pozwala to na pracę z protokołem IPv6 w systemach, które go obsługują, i przechodzenie do stosowania protokołu IPv4, w przeciwnym wypadku.

Moduł zawiera API, które w większości przypadków powinno zastąpić IO::Socket::INET; większość argumentów konstruktora oraz metod dostarczane są w sposób kompatybilny.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku Perl, Biblioteki, Zaimplementowane w: Perl, Rola: Biblioteka współdzielona

Inne pakiety związane z libio-socket-ip-perl

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libio-socket-ip-perl

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 29,8 KiB75,0 KiB [lista plików]