all options
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: texlive-extra  ]

Package: texlive-pstricks (2018.20190131-1)

Links for texlive-pstricks

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package texlive-extra:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

TeX Live - PSTricks

PSTricks-basis og alle udvidelsespakker.

Denne pakke inkluderer de følgende CTAN-pakker:

auto-pst-pdf - Omslag for pst-pdf (med enkelte psfrag-funktioner).

bclogo - Opretter farverige bokse med logoer

dsptricks - Makroer for Digital Signal Processing-plot

makeplot - Nemme plot fra Matlab i LaTeX

pdftricks - Understøttelse for pstricks i pdfTeX

pdftricks2 - Brug pstricks i pdfTeX

pedigree-perl - Opret TeX pedigree-filer fra CSV-filer

psbao - Tegn Bao-diagrammer

pst-2dplot - En PSTricks-pakke for tegning af 2D-kurver

pst-3d - En PSTricks-pakke for hældning og andre pseudo-3D fif

pst-3dplot - Tegn 3D-objekter i parallel projektion med PSTricks

pst-abspos - Placer objekter på en absolut position

pst-arrow - Specielle pile for PSTricks

pst-am - Simulation af modulation og demodulation

pst-antiprism - En PSTricks-relateret pakke som tegner en antiprisme

pst-asr - Opsæt autosegmentelle repræsentationer for lingvister

pst-bar - Laver bjælkediagrammer med pstricks

pst-barcode - Udskriv stregkoder med PostScript

pst-bezier - Tegn Bezierkurver

pst-blur - PSTricks-pakke for »slørede« skygger

pst-bspline - Tegn kubiske Bspline-kurver og interpolationer

pst-calculate - Understøttelse for kommataloperationer på LaTeX-niveau

pst-calendar - Plot kalendere på en »smart« måde

pst-cie - CIE-farverum

pst-circ - PSTricks-pakke for tegning af elektriske kredsløb

pst-coil - En PSTricks-pakke for spoler etc.

pst-contourplot - Tegn implicit funktioner via algoritmen »marching squares«

pst-cox - Tegn regulære og komplekse polytoper med PSTricks

pst-dart - Plot af dartbræt

pst-dbicons - Understøttelse for tegning af ER-diagrammer

pst-diffraction - Udskriv diffraktionsmønstre fra forskellige

         åbningsværdier

pst-electricfield - Tegn elektriske felt- og ækvipotentiale linjer med

          PStricks

pst-eps - Opret EPS-filer fra PSTricks-figurer

pst-eucl - Euklidisk geometri med pstricks

pst-exa - Opsæt PSTricks-eksempler, med kode

pst-feyn - Tegn grafiske elementer for Feynmandiagrammer

pst-fill - Udfyld eller feltopdel områder med PSTricks

pst-fit - Makroer for kurvetilpasning

pst-fr3d - Tegn 3-dimensionelle indrammede bokse med PSTricks

pst-fractal - Tegn fraktalsæt med PSTricks

pst-fun - Tegn »sjove« objekter med PSTricks

pst-func - PSTricks-pakke for plotning af matematiske funktioner

pst-gantt - Tegn GANTT-diagrammer med pstricks

pst-geo - Geografiske projektioner

pst-geometrictools - En PSTricks-pakke til at tegne geometriske værktøjer

pst-ghsb - HSB-gradienter via PSTricks

pst-grad - Udfyld med farveovergange, med brug af PStricks

pst-graphicx - En pstricks-kompatibel graphicx for brug med Plain TeX

pst-infixplot - Brug af pstricks der plotter funktioner med infix-udtryk

        frem for RPN

pst-intersect - Beregn intersektioner for arbitrære kurver

pst-jtree - Opsæt komplekse træer for lingvister

pst-knot - PSTricks-pakke for visning af knuder

pst-labo - Tegn objekter for kemilaboratorier

pst-layout - Makroer for sidelayout baseret på PStricks-pakker

pst-lens - Objektiver med PSTricks

pst-light3d - 3D-lyseffekter for pstricks

pst-lsystem -- Create images based on a L-system

pst-magneticfield - Plotning af et magnetisk felt med PSTricks

pst-marble -- A PSTricks package to draw marble-like pattern

pst-math - Forbedring af PostScripts matematiske operatører til brug

      for pstricks

pst-mirror - Billeder på et sfærisk spejl

pst-moire -- A PSTricks package to draw moire patterns

pst-node - Knuder og knudeforbindelser i pstricks

pst-ob3d - Tredimensionelle objekter med PSTricks

pst-ode - Løsning af oprindelige værdiproblemer for sæt af ordinære differentialligninger

pst-optexp - Tegn optiske eksperimentelle opsætninger

pst-optic - Tegn optiske diagrammer

pst-osci - Oscgons med PSTricks

pst-ovl - Opret og håndter grafiske overlag

pst-pad - Tegn simple vedhæftningssystemer med PSTricks

pst-pdgr - Tegn medicinske stamtavler med pstricks

pst-pdf - Lav PDF-versioner af grafik ved at arbejde mellem kørsler

pst-perspective - Tegn perspektivvisninger via brug af pstricks

pstool - Understøttelse af psfrag indeni pdfLaTeX

pst-platon - Platoniske rum i PSTricks

pst-plot - Plot data med PSTricks

pst-poker - Tegn pokerkort

pst-poly - Polygoner med PSTricks

pst-pulley - Plot pulleys, med pstricks

pst-qtree - Simpel syntaks for træer

pst-rputover - Placer tekst over objekter uden at forstyrre baggrundsfarver

pst-rubans - Tegn tredimensionelle bånd

pst-shell - pst-shell: plot muslingeskaller

pst-sigsys - Understøttelse af signalbehandlingsrelaterede discipliner

pst-slpe - Sofistikerede farveovergange

pst-solarsystem - Plot stjernehimlen for en specifik dato

pst-solides3d - Tegn perspektivvisninger over 3D solids

pst-soroban - Tegn en Soroban via PSTricks

pst-spectra - Tegn continuum-, emission- og absorption-spektra med

       PSTricks

pst-spinner - Tegn en fidgetspinner

pst-spirograph - Tegn hypotrochoider som med en spirograf

pst-stru - Civile ingeniørdiagrammer, med pstricks

pst-support - Diverse understøttelsesfiler for brug med PStricks

pst-text - Tekst- og tegnmanipulering i PSTricks

pst-thick - Tegn meget tykke linjer og kurver

pst-tools - Understøttelsesfunktioner for PStricks

pst-tree - Træer, med pstricks

pst-tvz - Tegn træer med mere end en rodknude, med PSTricks

pst-uml - UML-diagrammer med PSTricks

pst-vectorian - Udskrivning af ornameneter

pst-vehicle - En PSTricks-pakke for rullende køretøjer på grafer af

       matematiske funktioner

pst-venn - En PSTricks-pakke til at tegne Venn-sæt

pst-vowel - Tillad pile der viser diftonger på vokaldiagrammer

pst-vue3d - Tegn perspektivvisninger af tredimensionelle objekter

pst2pdf - Et skript til at kompilere pstricks-dokumenter via pdftex

pstricks - PostScript-makroer for TeX

pstricks-add - En samling af udvidelsesmoduler og fejlrettelser for PSTricks

pstricks_calcnotes - Brug af PStricks i calculus lecture-noter

uml - UML-diagrammer i LaTeX

vaucanson-g - PSTricks-makroer for tegning af automata

vocaltract - Visualiser den vokale pjece (»tract«) med LaTeX og PStricks

Tags: Role: Plugin, Program, Purpose: use::typesetting, works-with-format::postscript, Supports Format: TeX and LaTeX, Works with: Text

Other Packages Related to texlive-pstricks

 • depends
 • recommends
 • suggests
 • enhances

Download texlive-pstricks

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 25,955.9 kB40,380.0 kB [list of files]