Списък на файловете в пакета libjpeg62-turbo в sid, архитектура sparc64

/usr/lib/sparc64-linux-gnu/libjpeg.so.62
/usr/lib/sparc64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.Debian.sparc64.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libjpeg62-turbo