Списък на файловете в пакета dma в sid, архитектура sparc64

/etc/cron.d/dma
/etc/dma/auth.conf
/usr/bin/mailq
/usr/bin/newaliases
/usr/lib/dma/dma-mbox-create
/usr/lib/sendmail
/usr/sbin/dma
/usr/sbin/sendmail
/usr/share/dma/dma.conf
/usr/share/doc/dma/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dma/README.Debian
/usr/share/doc/dma/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dma/copyright
/usr/share/lintian/overrides/dma
/usr/share/man/man8/dma.8.gz
/usr/share/man/man8/mailq.8.gz
/usr/share/man/man8/newaliases.8.gz
/usr/share/man/man8/sendmail.8.gz