Списък на файловете в пакета libow-perl в sid, архитектура sh4

/usr/lib/sh4-linux-gnu/perl5/5.28/OW.pm
/usr/lib/sh4-linux-gnu/perl5/5.28/auto/OW/OW.so
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.Debian.sh4.gz
/usr/share/doc/libow-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libow-perl/copyright
/usr/share/man/man3/owperl.3.gz