Списък на файловете в пакета gnupg-pkcs11-scd в sid, архитектура sh4

/usr/bin/gnupg-pkcs11-scd
/usr/share/doc/gnupg-pkcs11-scd/THANKS
/usr/share/doc/gnupg-pkcs11-scd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnupg-pkcs11-scd/changelog.gz
/usr/share/doc/gnupg-pkcs11-scd/copyright
/usr/share/doc/gnupg-pkcs11-scd/examples/gnupg-pkcs11-scd.conf.example
/usr/share/man/man1/gnupg-pkcs11-scd.1.gz