Списък на файловете в пакета libstdc++6 в sid, архитектура riscv64

/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.33
/usr/share/doc/libstdc++6
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/__init__.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/__init__.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/printers.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/xmethods.py
/usr/share/gdb/auto-load/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.33-gdb.py
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.32
/usr/share/doc/libstdc++6
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/__init__.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/__init__.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/printers.py
/usr/share/gcc/python/libstdcxx/v6/xmethods.py
/usr/share/gdb/auto-load/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.32-gdb.py