Списък на файловете в пакета libqt5svg5-dev в sid, архитектура riscv64

/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QGraphicsSvgItem
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QSvgGenerator
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QSvgRenderer
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QSvgWidget
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QtSvg
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QtSvgDepends
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/QtSvgVersion
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qgraphicssvgitem.h
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qsvggenerator.h
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qsvgrenderer.h
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qsvgwidget.h
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qtsvgglobal.h
/usr/include/riscv64-linux-gnu/qt5/QtSvg/qtsvgversion.h
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/cmake/Qt5Svg/Qt5SvgConfig.cmake
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/cmake/Qt5Svg/Qt5SvgConfigVersion.cmake
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/cmake/Qt5Svg/Qt5Svg_QSvgIconPlugin.cmake
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/cmake/Qt5Svg/Qt5Svg_QSvgPlugin.cmake
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libQt5Svg.prl
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libQt5Svg.so
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/pkgconfig/Qt5Svg.pc
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_lib_svg.pri
/usr/share/doc/libqt5svg5-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5svg5-dev/copyright