Списък на файловете в пакета r-cran-rmysql в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/R/site-library/RMySQL/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/INDEX
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/R/RMySQL
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/R/RMySQL.rdb
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/R/RMySQL.rdx
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/help/RMySQL.rdb
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/help/RMySQL.rdx
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/RMySQL/libs/RMySQL.so
/usr/share/doc/r-cran-rmysql/README.Debian
/usr/share/doc/r-cran-rmysql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rmysql/copyright