Списък на файловете в пакета r-cran-later в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/R/site-library/later/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/later/INDEX
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/later/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/later/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/later/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/later/R/later
/usr/lib/R/site-library/later/R/later.rdb
/usr/lib/R/site-library/later/R/later.rdx
/usr/lib/R/site-library/later/bgtest.cpp
/usr/lib/R/site-library/later/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/later/doc/later-cpp.Rmd
/usr/lib/R/site-library/later/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/later/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/later/help/later.rdb
/usr/lib/R/site-library/later/help/later.rdx
/usr/lib/R/site-library/later/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/later/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/later/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/later/include/later.h
/usr/lib/R/site-library/later/include/later_api.h
/usr/lib/R/site-library/later/libs/later.so
/usr/share/doc/r-cran-later/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-later/copyright
/usr/share/doc/r-cran-later/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-later/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-later/tests/testthat/test-run_now.R