Списък на файловете в пакета herbstluftwm в sid, архитектура mips64el

/etc/xdg/herbstluftwm/autostart
/etc/xdg/herbstluftwm/panel.sh
/etc/xdg/herbstluftwm/restartpanels.sh
/usr/bin/dmenu_run_hlwm
/usr/bin/herbstclient
/usr/bin/herbstluftwm
/usr/share/bash-completion/completions/herbstclient-completion
/usr/share/doc/herbstluftwm/BUGS.gz
/usr/share/doc/herbstluftwm/NEWS.gz
/usr/share/doc/herbstluftwm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/herbstluftwm/copyright
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/README
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/dmenu.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/dumpbeautify.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/exec_on_tag.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/execwith.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/float-maximize.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/floatmon.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/herbstcommander.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/keychain.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/lasttag.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/layout.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/loadstate.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/maximize.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/q3terminal.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/savestate.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/scratchpad.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/toggledualhead.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/windowmenu.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/examples/wselect.sh
/usr/share/doc/herbstluftwm/herbstclient.html
/usr/share/doc/herbstluftwm/herbstluftwm-tutorial.html
/usr/share/doc/herbstluftwm/herbstluftwm.html
/usr/share/fish/vendor_completions.d/herbstclient.fish
/usr/share/man/man1/herbstclient.1.gz
/usr/share/man/man1/herbstluftwm.1.gz
/usr/share/man/man7/herbstluftwm-tutorial.7.gz
/usr/share/menu/herbstluftwm
/usr/share/pixmaps/herbstluftwm.xpm
/usr/share/xsessions/herbstluftwm.desktop
/usr/share/zsh/vendor-completions/_herbstclient