Списък на файловете в пакета agda-bin в sid, архитектура m68k

/usr/bin/agda
/usr/share/doc/agda-bin/buildinfo_m68k.gz
/usr/share/doc/agda-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/agda-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/agda-bin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/agda-bin