Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-authn-gssapi в sid, архитектура ia64

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_gssapi.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi