Списък на файловете в пакета libmagic-dev в sid, архитектура i386

/usr/include/file/file.h
/usr/include/magic.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmagic.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmagic.so
/usr/share/doc/libmagic-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmagic-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmagic-dev/copyright
/usr/share/man/man3/libmagic.3.gz