Списък на файловете в пакета krb5-strength в sid, архитектура hurd-i386

/usr/bin/heimdal-history
/usr/bin/heimdal-strength
/usr/bin/krb5-strength-wordlist
/usr/lib/i386-gnu/krb5/plugins/pwqual/strength.so
/usr/share/doc/krb5-strength/NEWS.gz
/usr/share/doc/krb5-strength/README.gz
/usr/share/doc/krb5-strength/TODO
/usr/share/doc/krb5-strength/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-strength/copyright
/usr/share/man/man1/heimdal-history.1.gz
/usr/share/man/man1/heimdal-strength.1.gz
/usr/share/man/man1/krb5-strength-wordlist.1.gz
/usr/share/man/man5/krb5-strength.5.gz