Списък на файловете в пакета tntnet-runtime в sid, архитектура armhf

/usr/lib/tntnet/tntnet.so
/usr/lib/tntnet/tntnet.so.12
/usr/lib/tntnet/tntnet.so.12.0.0
/usr/share/doc/tntnet-runtime/AUTHORS
/usr/share/doc/tntnet-runtime/README
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/copyright