Списък на файловете в пакета build-essential в sid, архитектура arm64

/usr/share/build-essential/essential-packages-list
/usr/share/build-essential/list
/usr/share/doc/build-essential/AUTHORS
/usr/share/doc/build-essential/changelog.gz
/usr/share/doc/build-essential/copyright
/usr/share/doc/build-essential/essential-packages-list
/usr/share/doc/build-essential/list
/usr/share/build-essential/essential-packages-list
/usr/share/build-essential/list
/usr/share/doc/build-essential/AUTHORS
/usr/share/doc/build-essential/changelog.gz
/usr/share/doc/build-essential/copyright
/usr/share/doc/build-essential/essential-packages-list
/usr/share/doc/build-essential/list