Списък на файловете в пакета aldo в sid, архитектура alpha

/usr/bin/aldo
/usr/share/doc/aldo/NEWS.gz
/usr/share/doc/aldo/README
/usr/share/doc/aldo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aldo/changelog.gz
/usr/share/doc/aldo/copyright
/usr/share/man/man1/aldo.1.gz