Списък на файловете в пакета timidity-el в sid, архитектура all

/etc/emacs/site-start.d/50timidity-el.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/timidity-el
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/timidity-el
/usr/share/doc/timidity-el/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/timidity-el/changelog.gz
/usr/share/doc/timidity-el/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/timidity-el/timidity.el