Списък на файловете в пакета terser в sid, архитектура all

/usr/bin/terser
/usr/share/doc/terser/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/terser/changelog.gz
/usr/share/doc/terser/copyright
/usr/share/man/man1/terser.1.gz
/usr/share/nodejs/terser/bin/package.json
/usr/share/nodejs/terser/bin/terser
/usr/share/nodejs/terser/bin/uglifyjs