Списък на файловете в пакета golang-gopkg-jarcoal-httpmock.v1-dev в sid, архитектура all

/usr/share/doc/golang-gopkg-jarcoal-httpmock.v1-dev/README.md
/usr/share/doc/golang-gopkg-jarcoal-httpmock.v1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-jarcoal-httpmock.v1-dev/copyright
/usr/share/doc/golang-gopkg-jarcoal-httpmock.v1-dev/doc.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/doc.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/env.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/env_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/response.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/response_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/transport.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/jarcoal/httpmock.v1/transport_test.go