Списък на файловете в пакета elpa-ace-window в sid, архитектура all

/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/elpa-ace-window
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/elpa-ace-window
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/elpa-ace-window
/usr/share/doc/elpa-ace-window/README.md.gz
/usr/share/doc/elpa-ace-window/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/elpa-ace-window/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/ace-window-0.9.0/ace-window-autoloads.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/ace-window-0.9.0/ace-window-pkg.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/ace-window-0.9.0/ace-window.el