Списък на файловете в пакета libglib2.0-0 в experimental, архитектура hurd-i386

/usr/lib/i386-gnu/glib-2.0/gio-launch-desktop
/usr/lib/i386-gnu/glib-2.0/gio-querymodules
/usr/lib/i386-gnu/glib-2.0/glib-compile-schemas
/usr/lib/i386-gnu/libgio-2.0.so.0
/usr/lib/i386-gnu/libgio-2.0.so.0.6000.0
/usr/lib/i386-gnu/libglib-2.0.so.0
/usr/lib/i386-gnu/libglib-2.0.so.0.6000.0
/usr/lib/i386-gnu/libgmodule-2.0.so.0
/usr/lib/i386-gnu/libgmodule-2.0.so.0.6000.0
/usr/lib/i386-gnu/libgobject-2.0.so.0
/usr/lib/i386-gnu/libgobject-2.0.so.0.6000.0
/usr/lib/i386-gnu/libgthread-2.0.so.0
/usr/lib/i386-gnu/libgthread-2.0.so.0.6000.0
/usr/share/doc/libglib2.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/README.md.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libglib2.0-0