Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-geoip в buster, архитектура s390x

/usr/lib/lighttpd/mod_geoip.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip/changelog.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip/copyright