Списък на файловете в пакета zlib1g в buster, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libz.so.1
/lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.11
/usr/share/doc/zlib1g/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zlib1g/changelog.gz
/usr/share/doc/zlib1g/copyright