Списък на файловете в пакета zpaq в buster, архитектура armhf

/usr/bin/zpaq
/usr/share/doc/zpaq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zpaq/copyright
/usr/share/doc/zpaq/readme.txt
/usr/share/man/man1/zpaq.1.gz