Списък на файловете в пакета lxqt-panel в buster, архитектура armhf

/etc/xdg/autostart/lxqt-panel.desktop
/etc/xdg/menus/lxqt-applications.menu
/usr/bin/lxqt-panel
/usr/include/lxqt/ilxqtpanel.h
/usr/include/lxqt/ilxqtpanelplugin.h
/usr/include/lxqt/lxqtpanelglobals.h
/usr/include/lxqt/pluginsettings.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libcolorpicker.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libcpuload.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libdirectorymenu.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libdom.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libkbindicator.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libmount.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libnetworkmonitor.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libsensors.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libsysstat.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lxqt-panel/libvolume.so
/usr/share/desktop-directories/lxqt-leave.directory
/usr/share/desktop-directories/lxqt-settings.directory
/usr/share/doc/lxqt-panel/AUTHORS
/usr/share/doc/lxqt-panel/README.md.gz
/usr/share/doc/lxqt-panel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lxqt-panel/changelog.gz
/usr/share/doc/lxqt-panel/copyright
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/colorpicker.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/cpuload.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/desktopswitch.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/directorymenu.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/dom.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/kbindicator.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/mainmenu.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/mount.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/networkmonitor.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/quicklaunch.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/sensors.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/showdesktop.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/spacer.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/statusnotifier.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/sysstat.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/taskbar.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/tray.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/volume.desktop
/usr/share/lxqt/lxqt-panel/worldclock.desktop
/usr/share/lxqt/panel.conf
/usr/share/man/man1/lxqt-panel.1.gz