Списък на файловете в пакета libzfs2linux в buster, архитектура armhf

/lib/libzfs.so.2
/lib/libzfs.so.2.0.0
/lib/libzfs_core.so.1
/lib/libzfs_core.so.1.0.0
/usr/share/doc/libzfs2linux/COPYRIGHT
/usr/share/doc/libzfs2linux/OPENSOLARIS.LICENSE.gz
/usr/share/doc/libzfs2linux/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libzfs2linux/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libzfs2linux