Списък на файловете в пакета python3-indexed-gzip в buster, архитектура arm64

/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip-0.8.6.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip-0.8.6.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip-0.8.6.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/indexed_gzip.cpython-36m-aarch64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/indexed_gzip.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/benchmark.py
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/ctest_indexed_gzip.cpython-36m-aarch64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/ctest_zran.cpython-36m-aarch64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/test_indexed_gzip.py
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/test_indexed_gzip_threading.py
/usr/lib/python3/dist-packages/indexed_gzip/tests/test_zran.py
/usr/share/doc/python3-indexed-gzip/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/python3-indexed-gzip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-indexed-gzip/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-indexed-gzip/copyright