Списък на файловете в пакета poppler-data в buster, архитектура all

/etc/ghostscript/cidfmap.d/90gs-cjk-resource-cns1.conf
/etc/ghostscript/cidfmap.d/90gs-cjk-resource-gb1.conf
/etc/ghostscript/cidfmap.d/90gs-cjk-resource-japan1.conf
/etc/ghostscript/cidfmap.d/90gs-cjk-resource-japan2.conf
/etc/ghostscript/cidfmap.d/90gs-cjk-resource-korea1.conf
/usr/share/doc/poppler-data/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/poppler-data/README
/usr/share/doc/poppler-data/README.Debian
/usr/share/doc/poppler-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/poppler-data/copyright
/usr/share/fonts/cMap/Identity-UTF16-H
/usr/share/fonts/cmap/Identity-H
/usr/share/fonts/cmap/Identity-V
/usr/share/fonts/cmap/adobe-cns1
/usr/share/fonts/cmap/adobe-gb1
/usr/share/fonts/cmap/adobe-japan1
/usr/share/fonts/cmap/adobe-japan2
/usr/share/fonts/cmap/adobe-korea1
/usr/share/ghostscript/fonts/SMgoJ
/usr/share/pkgconfig/poppler-data.pc
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-0
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-1
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-3
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-4
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-5
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-6
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-7
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-B5pc
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-ETen-B5
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-H-CID
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-H-Host
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-H-Mac
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/Adobe-CNS1-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5pc-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5pc-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5pc-UCS2C
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/B5pc-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS1-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS1-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/CNS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETHK-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETHK-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETen-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETen-B5-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETen-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETenms-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/ETenms-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKdla-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKdla-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKdlb-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKdlb-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKgccs-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKgccs-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKm314-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKm314-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKm471-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKm471-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKscs-B5-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/HKscs-B5-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UCS2-B5pc
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UCS2-ETen-B5
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UCS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-CNS1/UniCNS-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-0
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-1
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-3
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-4
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-5
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-GBK-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-GBpc-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-H-CID
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-H-Host
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-H-Mac
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/Adobe-GB1-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GB-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GB-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GB-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GB-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBK-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBK-EUC-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBK-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBK2K-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBK2K-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBKp-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBKp-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBT-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBT-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBT-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBT-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBTpc-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBTpc-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBpc-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBpc-EUC-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBpc-EUC-UCS2C
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/GBpc-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UCS2-GBK-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UCS2-GBpc-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UCS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-GB1/UniGB-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78ms-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/78ms-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/83pv-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90ms-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90ms-RKSJ-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90ms-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90msp-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90msp-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90pv-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90pv-RKSJ-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90pv-RKSJ-UCS2C
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/90pv-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Add-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Add-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Add-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Add-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-0
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-1
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-3
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-4
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-5
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-6
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-90ms-RKSJ
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-90pv-RKSJ
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-H-CID
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-H-Host
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-H-Mac
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-PS-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-PS-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Adobe-Japan1-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Ext-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Ext-RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Ext-RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Ext-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hankaku
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hiragana
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hojo-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hojo-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hojo-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Hojo-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Katakana
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/NWP-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/NWP-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/RKSJ-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/RKSJ-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/Roman
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UCS2-90ms-RKSJ
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UCS2-90pv-RKSJ
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UCS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniHojo-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UCS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UCS2-HW-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UCS2-HW-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJIS2004-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISPro-UCS2-HW-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISPro-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISPro-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISX0213-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISX0213-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISX02132004-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/UniJISX02132004-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan1/WP-Symbol
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Japan2/Adobe-Japan2-0
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-0
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-1
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-H-CID
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-H-Host
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-H-Mac
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-KSCms-UHC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-KSCpc-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/Adobe-Korea1-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-Johab-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-Johab-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCms-UHC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCms-UHC-HW-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCms-UHC-HW-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCms-UHC-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCms-UHC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCpc-EUC-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCpc-EUC-UCS2
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCpc-EUC-UCS2C
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/KSCpc-EUC-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UCS2-KSCms-UHC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UCS2-KSCpc-EUC
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UCS2-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UCS2-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF16-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF32-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF32-V
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF8-H
/usr/share/poppler/cMap/Adobe-Korea1/UniKS-UTF8-V
/usr/share/poppler/cMap/Identity-H
/usr/share/poppler/cMap/Identity-UTF16-H
/usr/share/poppler/cMap/Identity-V
/usr/share/poppler/cidToUnicode/Adobe-CNS1
/usr/share/poppler/cidToUnicode/Adobe-GB1
/usr/share/poppler/cidToUnicode/Adobe-Japan1
/usr/share/poppler/cidToUnicode/Adobe-Korea1
/usr/share/poppler/nameToUnicode/Bulgarian
/usr/share/poppler/nameToUnicode/Greek
/usr/share/poppler/nameToUnicode/Thai
/usr/share/poppler/unicodeMap/Big5
/usr/share/poppler/unicodeMap/Big5ascii
/usr/share/poppler/unicodeMap/EUC-CN
/usr/share/poppler/unicodeMap/EUC-JP
/usr/share/poppler/unicodeMap/GBK
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-2022-CN
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-2022-JP
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-2022-KR
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-8859-6
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-8859-7
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-8859-8
/usr/share/poppler/unicodeMap/ISO-8859-9
/usr/share/poppler/unicodeMap/KOI8-R
/usr/share/poppler/unicodeMap/Latin2
/usr/share/poppler/unicodeMap/Shift-JIS
/usr/share/poppler/unicodeMap/TIS-620
/usr/share/poppler/unicodeMap/Windows-1255
/var/lib/ghostscript/CMap/78-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/78-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/78-H
/var/lib/ghostscript/CMap/78-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/78-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/78-V
/var/lib/ghostscript/CMap/78ms-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/78ms-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/83pv-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/90ms-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/90ms-RKSJ-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/90ms-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/90msp-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/90msp-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/90pv-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/90pv-RKSJ-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/90pv-RKSJ-UCS2C
/var/lib/ghostscript/CMap/90pv-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Add-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Add-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Add-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Add-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-0
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-1
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-3
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-4
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-5
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-6
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-B5pc
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-ETen-B5
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-H-CID
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-H-Host
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-H-Mac
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-CNS1-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-0
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-1
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-3
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-4
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-5
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-GBK-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-GBpc-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-H-CID
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-H-Host
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-H-Mac
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-GB1-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-0
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-1
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-3
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-4
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-5
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-6
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-90ms-RKSJ
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-90pv-RKSJ
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-H-CID
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-H-Host
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-H-Mac
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-PS-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-PS-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan1-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Japan2-0
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-0
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-1
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-2
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-H-CID
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-H-Host
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-H-Mac
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-KSCms-UHC
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-KSCpc-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/Adobe-Korea1-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/B5pc-H
/var/lib/ghostscript/CMap/B5pc-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/B5pc-UCS2C
/var/lib/ghostscript/CMap/B5pc-V
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS1-H
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS1-V
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/CNS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/ETHK-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/ETHK-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/ETen-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/ETen-B5-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/ETen-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/ETenms-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/ETenms-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Ext-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Ext-RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Ext-RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Ext-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GB-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GB-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GB-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GB-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBK-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBK-EUC-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/GBK-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBK2K-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBK2K-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBKp-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBKp-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBT-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBT-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBT-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBT-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBTpc-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBTpc-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/GBpc-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/GBpc-EUC-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/GBpc-EUC-UCS2C
/var/lib/ghostscript/CMap/GBpc-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKdla-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKdla-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/HKdlb-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKdlb-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/HKgccs-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKgccs-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/HKm314-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKm314-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/HKm471-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKm471-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/HKscs-B5-H
/var/lib/ghostscript/CMap/HKscs-B5-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Hankaku
/var/lib/ghostscript/CMap/Hiragana
/var/lib/ghostscript/CMap/Hojo-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Hojo-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Hojo-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Hojo-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Identity-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Identity-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/Identity-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-Johab-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-Johab-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCms-UHC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCms-UHC-HW-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCms-UHC-HW-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCms-UHC-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCms-UHC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCpc-EUC-H
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCpc-EUC-UCS2
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCpc-EUC-UCS2C
/var/lib/ghostscript/CMap/KSCpc-EUC-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Katakana
/var/lib/ghostscript/CMap/NWP-H
/var/lib/ghostscript/CMap/NWP-V
/var/lib/ghostscript/CMap/RKSJ-H
/var/lib/ghostscript/CMap/RKSJ-V
/var/lib/ghostscript/CMap/Roman
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-90ms-RKSJ
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-90pv-RKSJ
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-B5pc
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-ETen-B5
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-GBK-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-GBpc-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-KSCms-UHC
/var/lib/ghostscript/CMap/UCS2-KSCpc-EUC
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UCS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniCNS-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UCS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniGB-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UCS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniHojo-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UCS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UCS2-HW-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UCS2-HW-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJIS2004-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISPro-UCS2-HW-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISPro-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISPro-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISX0213-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISX0213-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISX02132004-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniJISX02132004-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UCS2-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UCS2-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF16-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF16-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF32-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF32-V
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF8-H
/var/lib/ghostscript/CMap/UniKS-UTF8-V
/var/lib/ghostscript/CMap/V
/var/lib/ghostscript/CMap/WP-Symbol