Списък на файловете в пакета ibritish в buster, архитектура all

/usr/lib/ispell/british.aff
/usr/share/doc/ibritish
/usr/share/ispell/british.med+.mwl.gz
/usr/share/ispell/british.mwl.gz
/var/lib/dictionaries-common/ispell/ibritish