Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-webdav в buster-backports, архитектура i386

/etc/lighttpd/conf-available/10-webdav.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_webdav.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-webdav