Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-geoip в buster-backports, архитектура armhf

/usr/lib/lighttpd/mod_geoip.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip