Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-maxminddb в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/lib/lighttpd/mod_maxminddb.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-maxminddb