Списък на файловете в пакета meterbridge в bullseye, архитектура i386

/usr/bin/meterbridge
/usr/share/applications/meterbridge.desktop
/usr/share/doc/meterbridge/README.Debian
/usr/share/doc/meterbridge/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/meterbridge/changelog.gz
/usr/share/doc/meterbridge/copyright
/usr/share/icons/wmaker-meterbridge.xpm
/usr/share/man/man1/meterbridge.1.gz
/usr/share/meterbridge/brushed-steel.png
/usr/share/meterbridge/iec268-scale.png
/usr/share/meterbridge/jf-frame-overlay.png
/usr/share/meterbridge/jf-frame.png
/usr/share/meterbridge/ppm-frame-small.png
/usr/share/meterbridge/scope-frame-overlay.png
/usr/share/meterbridge/scope-frame.png
/usr/share/meterbridge/vu-frame-small.png
/usr/share/pixmaps/meterbridge32x32.xpm