Списък на файловете в пакета ostree-push в bullseye, архитектура all

/usr/bin/ostree-push
/usr/bin/ostree-receive
/usr/share/doc/ostree-push/README.md
/usr/share/doc/ostree-push/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ostree-push/copyright
/usr/share/doc/ostree-push/protocol.md.gz