Списък на файловете в пакета node-event-emitter в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/node-event-emitter/README.md
/usr/share/doc/node-event-emitter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-event-emitter/changelog.gz
/usr/share/doc/node-event-emitter/copyright
/usr/share/nodejs/event-emitter/all-off.js
/usr/share/nodejs/event-emitter/emit-error.js
/usr/share/nodejs/event-emitter/has-listeners.js
/usr/share/nodejs/event-emitter/index.js
/usr/share/nodejs/event-emitter/package.json
/usr/share/nodejs/event-emitter/pipe.js
/usr/share/nodejs/event-emitter/unify.js