Списък на файловете в пакета libmath-combinatorics-clojure в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/CONTRIBUTING.md
/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/README.md.gz
/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/copyright
/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/html/CONTRIBUTING.html
/usr/share/doc/libmath-combinatorics-clojure/html/README.html
/usr/share/java/math.combinatorics-0.1.4.jar
/usr/share/java/math.combinatorics.jar
/usr/share/lintian/overrides/libmath-combinatorics-clojure
/usr/share/maven-repo/org/clojure/math.combinatorics/0.1.4/math.combinatorics-0.1.4.jar
/usr/share/maven-repo/org/clojure/math.combinatorics/0.1.4/math.combinatorics-0.1.4.pom
/usr/share/maven-repo/org/clojure/math.combinatorics/debian/math.combinatorics-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/clojure/math.combinatorics/debian/math.combinatorics-debian.pom