Списък на файловете в пакета libcache-memcached-libmemcached-perl в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/libcache-memcached-libmemcached-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcache-memcached-libmemcached-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcache-memcached-libmemcached-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Cache::Memcached::libmemcached.3pm.gz
/usr/share/perl5/Cache/Memcached/libmemcached.pm