Списък на файловете в пакета golang-github-syncthing-notify-dev в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-syncthing-notify-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-syncthing-notify-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/debug.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/debug_debug.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/debug_nodebug.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_fen.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_fsevents.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_inotify.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_kqueue.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_readdcw.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_stub.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/event_trigger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/example_fsevents_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/example_inotify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/example_readdcw_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/example_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/node.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/notify.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/notify_inotify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/notify_readdcw_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/notify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/sync_readdcw_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/sync_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/testdata/vfs.txt
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/testing_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/tree.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/tree_nonrecursive.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/tree_nonrecursive_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/tree_recursive.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/tree_recursive_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/util.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/util_darwin_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/util_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/util_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fen.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fen_cgo.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fen_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fsevents.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fsevents_cgo.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_fsevents_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_inotify.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_inotify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_kqueue.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_kqueue_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_notimplemented.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_readdcw.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_readdcw_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_recursive_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_stub.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_trigger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watcher_trigger_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watchpoint.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watchpoint_other.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watchpoint_readdcw.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syncthing/notify/watchpoint_test.go