Списък на файловете в пакета libcgi-formbuilder-source-perl-perl в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/libcgi-formbuilder-source-perl-perl/TODO
/usr/share/doc/libcgi-formbuilder-source-perl-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcgi-formbuilder-source-perl-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcgi-formbuilder-source-perl-perl/copyright
/usr/share/man/man3/CGI::FormBuilder::Source::Perl.3pm.gz
/usr/share/perl5/CGI/FormBuilder/Source/Perl.pm