Списък на файловете в пакета libappconfig-perl в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/libappconfig-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libappconfig-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libappconfig-perl/copyright
/usr/share/man/man3/AppConfig.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::Args.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::CGI.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::File.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::Getopt.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::State.3pm.gz
/usr/share/man/man3/AppConfig::Sys.3pm.gz
/usr/share/perl5/AppConfig.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/Args.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/CGI.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/File.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/Getopt.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/State.pm
/usr/share/perl5/AppConfig/Sys.pm