Списък на файловете в пакета golang-github-d2r2-go-logger-dev в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-d2r2-go-logger-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-d2r2-go-logger-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/file.go
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/format.go
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/go.sum
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/logger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/package.go
/usr/share/gocode/src/github.com/d2r2/go-logger/utils.go