Списък на файловете в пакета debian-archive-keyring в bookworm, архитектура all

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-security-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-stable.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.asc
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.asc
/usr/share/doc/debian-archive-keyring/README
/usr/share/doc/debian-archive-keyring/changelog.gz
/usr/share/doc/debian-archive-keyring/copyright
/usr/share/keyrings/debian-archive-bookworm-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-bookworm-stable.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-bullseye-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-bullseye-stable.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-buster-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-buster-security-automatic.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-buster-stable.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
/usr/share/keyrings/debian-archive-removed-keys.gpg