all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: arc  ]

Пакунок: arc (5.21p-1)

Links for arc

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package arc:

Maintainer:

Similar packages:

Програма архівування, заснована на ARC для MSDOS

Ця програма заснована на програмі для MSDOS — ARC версії 5.21., до якої додані деякі поліпшення…

 * ARC, крім іншого, також виконує стиснення („squeezing“) за методом
Хаффмана (Huffman Squeezing). Цей алгоритм був вилучений з MSDOS ARC починаючи з версії 5.12. З’ясувалося, що він може бути більш ефективним аніж алгоритм Лемпеля-Зіва (Lempel-Ziv) при запакуванні графічних зображень. Тепер аналіз стиснення виконується завжди, і використовується кращий з методів запакування („packing“), стиснення („squeezing“), спресовування („crunching“).

 * Запакування та розпакування стиснутих („squashed“) файлів. Стиснення
(„squashing“) було придумано Філом Кацом (Phil Katz) у його PKxxx-серії програм ARC для MSDOS. Для виконання стиснення Ден Ланчиані (Dan Lanciani) написав свою версію коду спресовування („crunching“) в ARC. У даному пакунку були зроблені незначні зміни, в основному для зменшення кількості необхідної пам’яті. Для стиснення („squash“) файлів використовується необов’язковий параметр „q“. Замість звичайного алгоритму спресовування („crunching“) буде використовуватися алгоритм стиснення і, як раніше, проводиться порівняння між запакованою (packing) та стиснутою (squeezing) версіями.

Tags: User Interface: Command Line, Role: Program, Scope: Utility, Purpose: use::compressing, use::storing, Works with: Archive

Інші пакунки пов'язані з arc

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Завантажити arc

Завантаження для всіх доступних архітектур
Архітектура Розмір пакунка Розмір після встановлення Файли
powerpc 60.8 kB148.0 kB [список файлів]